روز مادر مبارک

مادرم دوستت دارم زیرا تنها کسی هستی که غم را برایم بی معنا میکنی

روزت مبارک

/ 16 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احسان

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ ! ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ! ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !   هوس در جانمان رخنه کرده اما باز  در پی چاره برای دگریم     ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﯾﻢ … اپم....

احسان

در اوج یقین اگر چه تردیدی هست در هر قفسی کلید امیدی هست چشمک زدن ستاره در شب، یعنی توی چمدان ماه خورشیدی هست... اپم...

حسن

دیـده از دیـدار خـوبـان بـرگـرفـتـن مشکلست هـر کـه مـا را ایـن نصیحت می‌کند بی‌حاصلست یـار زیـبـا گـر هـزارت وحشت از وی در دلست بــامــدادان روی او دیـدن صـبـاح مـقـبـلـسـت آن کــه در چــاه زنــخــدانـش دل بـیـچـارگـان چـون مـلـک مـحـبـوس در زنـدان چـاه بـابلست پـیـش از ایـن مـن دعـوی پـرهـیزگاری کردمی بـاز مـی‌گـویـم که هر دعوی که کردم باطلست زهـر نـزدیـک خـردمـنـدان اگـر چـه قـاتـلست چون ز دست دوست می‌گیری شفای عاجلست مـن قـدم بـیـرون نمی‌یارم نهاد از کوی دوست دوسـتـان مـعـذور داریـدم که پایم در گلست بــاش تــا دیـوانـه گـویـنـدم هـمـه فـرزانـگـان تـرک جـان نـتـوان گـرفـتن تا تو گویی عاقلست آن که می‌گوید نظر در صورت خوبان خطاست او هـمـیـن صـورت هـمـی‌بـیـنـد ز معنی غافلست سـاربـان آهـسـتـه ران کآرام جان در محملست چـارپـایـان بـار بـر پـشـتـنـد و مـا را بـر دلست گـر بـه صـد مـنـزل فراق افتد میان ما و دوست هـمـچـنـانـش در مـیـان جـان شـیـرین منزلست سـعـدی آسـانـسـت بـا هـر کـس گـرفتن دوستی لـیـک چـون پیوند شد خو باز کردن مشکلست سعدی

گلشنا

آرزو عالی (جانم فدای مادر)[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

saeed

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] و اين براي من تازه اول راه است[گل] برد ِمن از شکست مي آيد[گل] يعني آسان ز دست خواهد رفت[گل] هر چه آسان بدست مي آيد[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

amir

گــاهــیـ دلـــــــمــــانـ از هــــرچــــیــ آدم هـــــســتـ مـــیـگیــــرد....... گـــــــاهــــیـ دلـــــــــمانـ دو کـــــلـــمهـ حـــــرفـ مــهربــانـانهـ میـــخواهـد......... نــــــــــهـ بــــــــه شــــکـــل "دوســتــتــــــ دارمـ" و یــــــــــــا نــــــهـ بــــه شــــکـلـ "بیــــــ تــــو میــــمیـــرمـ" ســـادهـ شــــــایــد مـثــــلـ "دلـــــتنگـ نـــــبـاشـ ...... فــــــردا روز دیگــــریـ اســتـــــــ "

شیوا

[گل][گل][گل] آفرینش در رحم زن از عجیب ترین پدیده هاست

گلشنا

سلام محمد که ملقب با امین است محمد رهبرو سلار دین است به مبعث شد رسول حق محمد محمد ناجی خلق زمین است (گلشنا) احمدزاد عید مبعث مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]