حرف دل.

به بعضی آدما باید گفت کمی شعور هم بد نیس

اگه انقد که رو دیگران تمرکز کردی رو خودتم تمرکز کنی ضرری نداره 

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
حسین کاریزک

ساغول ارزو [تایید]