ارزوی من

خدا"تو" را که می آفرید

حواسش

پرت آرزوهای من بود!

شدی همان آرزوی من!

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
zahra

سلام عزیزم........ من لینکت کردم...تو همن لینک کن...تا ارتباط بیشتری داشته باشیم..... اهنگ علی سنتوری چاوشی خیلی معرکس...افرین......[دست]

میعاد

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤

حسین کاریزک

ساغل ارزو [گل]