آدم

آدم بعضـــی وقتـــا تو فاضــلاب باشه بهتـــر از اینه که بــا بعضـــیا تو فــاز لاو باشـــه

/ 4 نظر / 16 بازدید
حسین کاریزک

اره بهتره

گندمی

خخخخخخ=====کوفت گندمی ، ،،،،، بازم خخخخخخ آرزو