اینجا زمین است......

اینجا زمین است..

حوا بودن تاوان سنگینی دارد!

در سرزمین من هیچ کوچه ای به نام هیچ زنی نیست

هیچ خیابانی.................

بن بست ها اما

فقط زنها رو می شناسد انگار...

در سرزمین من

هم زنها از رودخانه ها

تنها پل هایی هستند

پشت سر آدم ها خراب شده اند

اینجا

نام هیچ بیمارستانی

مریم نیست

تخت های زایشگاهها اما

مریم های درد کشیده ای است

که هیچ یک مسیح را

آبستن نیستند

/ 3 نظر / 21 بازدید
khodai

سلاااام باید امشب بروم من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم حرفی از جنس زمان نشنیدم هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت ... سهراب سپهری [گل][گل][گل]

احسان

ببین دل ساده من.. چرا نمی خوای بفهمی؟ چرا عذابم میدی؟ باور کن واسه همیشه رفته.. خاطراتو مرور کن.. گله کن.. گریه کن.. اما فراموشش کن..

حسین کاریزک

خیلی قشنگ بود [گل]