کوی یار

 از کوی تو بیرون نشود پای خیالم

نکند فرق به حالم چه برانی،چه بخوانی

چه به اوجم برسانی،چه به خاکم بکشانی

نه من آنم که برنجم،نه تو آنی که برانی.. 

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم

نه تو آنی که گدا را ننوازی

به نگاهی در اگر باز نگردد

نروم باز به جایی

پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

کس به غیر از تو نخواهم

چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی...


/ 2 نظر / 22 بازدید
حمزه عليزاده

سلام ... بخدا خيلي قشنگ بود ... سپاس بابت اين پست هاي قشنگ كه ميذاريد ....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]