تن های هرزه

تن های هرزه را سنگسار می کنند

غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزیست

و کسی نمی داند که مغز های هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه

/ 5 نظر / 21 بازدید
amir ali

آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد کـــه تمام راه هــای منتهی بـــه دل خــراب شـده است چندیست تــابـــلو زده ام کارگران مشغول کارنـــد آهسته بــرانید نـــه بـــرای دل شکسته ام بــــــرای شما کـه از زخـم دلـــم زخــم بـــر نــداریـــد

احسان

بـه سلامتيـه كسيــ كــه نميشناستتــ امـا نوشتـه هاتـو ميخونــه، تـا از درونتــ با خبــر بشـه... و زيرشــ نظــر ميـده نـه واسـه اينکـه خوششــ اومـده، واسه اينکه بهتــ بفهمونـه كه تنـها نيستيــ...!

الهه

لینکی با افتخار گلم

ara

فکرای مشوش . حادثه های تن ساز تن های حادثه ساز .. مغز های گریان رو روح های بیار همه معیبوب یه عیبیم که خود دانستیم و مغزی از نیکی به دست روحمان ندادیم