/ 3 نظر / 21 بازدید
کوله پشتی

منم تنهام عزیز دلم.. ولی سعی میککنم بیستر اوقات رو به خدا فکر کنم.. چون بسیاری افراد ثابت کردن که این دنیا لحظه ای ارزش غم خوردن نیست..