/ 3 نظر / 19 بازدید
تنها 66

زندگی زیباتر میشود وقتی بدانی دیگران در دنیای فراموشی ها به یادت هستند.

amir ali

سکوت زادگاه سخنان پر معنیست

amir ali

آرزوها به دلم خواهد ماند تا ابد تا به قیامت[ناراحت]