زن

عشق می کارد و کینه درو می کند

.دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر

.می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی

.در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو...

.او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی

.او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی

.او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد

.او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی

.او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر ........

/ 7 نظر / 21 بازدید
zahra

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]

h

لینکم نمی کنی؟

حسین کاریزک

لااااااااایک ارزو[تایید]

آقااحمد

بهبه چه وب قشنگی مرسی شما هم لینک شدید باعث افتخاره[لبخند]

khodai

سلااام چه خوب به نوشتی ارزو جان.عالیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

شما هم لینک شدی...[گل]

آقااحمد

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که میکشـــم !!! ای کــاش یا بـــــــــــودی ، یـــــا اصـــلا نبودی !!! ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ... دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . .