یه ظهر خوب

جاتون خالی با دوستم رفتیم توت خوردیم کلی عکس گرفتیم لبخند

قبلش امتحانامو خراب کرده بودم خیلی دبرس بودم نردیک دانشگاهمون چند تا درخت توت داشتیم رفتیم د یدیم هیچی نمونده ناراحتقبل ما بچه ها همه رو خورده بودن یکی از پسرای دانشگاه اومد گفت آخیییییییی الهی توت میخواستین بیاین یه جایی هست درختاش بیشتره بیاین برسونمتون خنثی ولی چون ما دخترایه خوبی هستیم تصمیم گرفتیم همون چن تا توت باقیمانده اکتفا کنیم نیشخند

همین دو تا  مونده بود که نوش جان کردیم دعوامون نشد نیشخند


هوا خیلی گرم بود پاهامونو گذاشتیم تو اب سرد

حالا کدوم پای منه؟؟؟ نیشخند

/ 2 نظر / 51 بازدید
حمزه عليزاده

آخي .. خوش به حالتون ... آب خنك و گرماي اين روزها ... [لبخند]

خسته

کوفت نگیری دیووونههههه [خنده] پاتو کردی تو جوی اب؟؟؟[تعجب] چرا جوراب نپوشیدی؟[منتظر] مگه رفتی کنار دریا [خنثی] پاهای سیاه ماله توه[نیشخند]