گاهی

گاهی عمر تلف میشود به پای یک احساس

گاهی احساس تلف میشود به پای یک عمر

وچه عذابی میکشد

انکس که هم عمرش تلف میشود هم احساسش..

فلسفه تنهایی را هرچقدر هم که خوب ببافند

باز هم بی قواره بر تن ادم زار میزند ...

تمام فعلهای ماضی ام را ببر

چه در گذر باشی چه نباشی 

برای من استمراری خواهی بود

که هرلحظه تو را صرف میکنم .

خدایا یک مرگ بدهکارم و صد ارزو طلبکار

خسته ام ...

یا طلبت رابگیر یا طلبم را بده

/ 10 نظر / 20 بازدید
وحید۵۳

چه تفاوتی میکند آنسوی دنیا باشی یا فقط چند کوچه آن طرف تر!پای محبت که در میان باشد,دلتنگی دمار از روزگار ادم در می اورد..

ali

تو رنگ میدهی به لباسی که می پوشی بو میدهی به عطری که می زنی معنا میدهی به کلمه های بی ربطی که شعرهای من می شوند !

ali

گـآهـــی نبـوבלּ نیـستـــــ شـــבלּ سکـوتـــــ کـــرבלּ پـآسخ منـآسبـــی بـــرای خیلـی چیـزهـآســـتــــ

ali

בوسـتـــش داری ؟ یــاבت بـآشــهـ فــقــط בوســت בاشـتــלּ کــآفـی نـیـستـــ عـشــق مـرآقــبــتــــــــــــ مــی خــوآב

sasan

چه سر به راه است ..... دلتنگیت را میگویم ! از گوشه ی دلم جم نمیخورد ....

ara

تو میفهمی که باید حسم رو پس بدی حالمو از اینکه هستی گاهی به پنجره به دست باد بدی .

تنها 66

تنهایی حس بدی نیست!!! وقتی .... طعم تلخ بیهوده دوست داشتن رو چشیده باشی!!! لاااایییییک آرزو[لبخند]

amir ali

شاید تو… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید تو …. هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

khodai

ارزو جون .ممنون از حضور سبز و تبریکت عزیزم .امیدوارم به تمامی ارزوهایت برسی گلم[گل]..[قلب]..[گل]

احسان

سلام ارزو جون ببين واسه من مهم نيست بقيه چي ميگن ولي من و تو ميدونيم ك چيزي بينمون نبوده و نيست فقط ي دوستي ساده ك ب خيليا مربوط نيست اگه من گفتم ك دوست دارم واقعن ازته قلبم گفتم بخدا بين دخترايي ك ميان الاله الن فقط تو و سارا رو دوست دارم ميدونم تو نميتوني مثل من باشي چون دختري و طاقت نداري كسي بهت حرفي بزنه و بگه با احسان دوستي و اين طور چيزا ولي من از روز اول شناختمت ك دختر پاك و خوبي هستي وگرنه صد بار ميومدم خصوصيت ك بخام مخت رو بزنم ولي ي چيزي از من به تو نصيحت چون دوست دارم ميگم اويزون كسي نباش تا اون اويزون تو باشه وقتي كسي احساس كنه كه تو نميتوني بدون اون باشي و پيلش هستي خودش رو خر ميكنه برات و الكي الكي قهر ميكنه عزيزم مواظب خودت باش ايشالا تو امتحانات هم موفق باشي تو اين فضاي مجازي هم هيچ چيز رو جدي نگير در مورد عشق و عاشقي قربونت بشم مواظب خودت باش [گل][گل][گل][گل]