رفاقت

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست

ورنه با یک استخوان صد سگ رفیق می شوند

/ 4 نظر / 18 بازدید
حسین کاریزک

بییییییگ لایک [گل]

زیبا بود

[ماچ]

m.a

[ماچ]