روزگار

در روزگاری زندگی میکنیم کـه:

هَرزگی “مـُـــــد” اســت !

بی آبرویــی “کلاس” اســـت !

مَســـــتی و دود “تَفـــریــح” اســـت !

رابطه با نامحرم “روشــن فکــری” اســت !

گــُـرگ بــودن رَمـــز “مُوفقیت” اســـت ! 

بی فرهنگی “فرهنگ” است

/ 6 نظر / 20 بازدید
داداش ارزو

اینم واقعا زیباس لایک گلم[گل]

m.a

[چشمک]

تنها 66

لاییییییک آرزو خیلی جالب بود

حسین کاریزک

هی خدا یا شکرت

reza

بسیار وبلاگت رو دوست دارم و هر روز سر میزنم