زندگی

زندگی اجبار نیست....
وقتــ‗__‗ــی گیــ‗__‗ــج میشــ‗__‗ــدم بـه کلــ‗__‗ــمات پنــ‗__‗ــاه میبــ‗__‗ــردم
امــ‗__‗ــان از امــ‗__‗ــروز کــ‗__‗ــه کلمــ‗__‗ــات خودشــ‗__‗ــان هم گیــ‗_‗ــج و ویــ‗_‗ــج شــ‗__‗ــده اند !

/ 6 نظر / 23 بازدید
h

ارزش یک فکر به معروفیت و اشتهار صاحب ان بستگی ندارد. بلکه به حقیقتی که از فکر و کلام هر فرد تراوش می کند بستگی دارد.... [گل][گل][گل][گل]

ساناز

سر خوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد بی خبر باشی و از دور پیامی برسد در دلم زنده نگه داشته ام یاد تو را از خدا میطلبم زندگی شاد تو را

وحید۵۳

زندگی شاید زنی ست که با زنبیلی به خرید می رود))

حمزه عليزاده

سلام ... هرطرف مي نگرم گويي طرف هم سوي طرفي مي نگرد سراغ از كه بگيرم مسجد گمشده ها را كه گويي سراغ هم سراغش را سوي من مي آورد .....[گل]

تیردادحسینی

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد پروازی نه گریز گاهی گردد آی عشق آی عشق چهره آبی‌ات پیدا نیست و خنکای مرحمی بر شعله زخمی نه شور شعله بر سرمای درون آی عشق آی عشق چهره سرخت پیدا نیست غبار تیره تسکینی بر حضور ِ وهن و دنج ِ رهائی بر گریز حضور سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگچه بر ارغوان آی عشق آی عشق رنگ آشنایت پیدا نیست

احمد

زندگی چیست؟[نیشخند]