'گاه

گاه بهترین هایت برایت بدترین ها را ارزو میکنند
کاش بهترینی نداشته باشی تا بد ترین ها نسیبت نشود

/ 2 نظر / 9 بازدید
تنها 66

لاییییک آرزو تو بهترینی خخخخ

حسین کاریزک

نه همشون اینجور نیست خیلی از خوبان هستن که بهترین هارو برات میخان ولی باید باهاشون صادقانه باشی