جاذبه

جاذبه سیب ادم را به زمین زد و جاذبه زمین سیب را

فرقی نمیکند

سقوط سرنوشت

دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

به جاذبه ای بیندیشیم که پروازمان می دهد

/ 3 نظر / 19 بازدید
amir ali

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم، مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید

amir ali

تنهای تنها نیز شوم… بیکس و رسوا نیز شوم… باز هم آرامم… خدا را دارم…