به ..

تنها نشدی به قهر پسر و دختر هوس باز می گویی تنهایی.....

درد ندیده ای به تنهایی می گویی درد.........

عاشق نشده ای به تمام عاشقان می گویی هوس ران...

بی پول نشده ای به پول می گویی چرک کف دست...

/ 5 نظر / 26 بازدید
حسین کاریزک

افرین افرین [تایید]

reza

قبلا هم گفته ام ولی باز هم میگم پیش زمینه عکس وبلاگت یک دریا حرفه[گل]

reza

daram miram biron behet sar mizanam[قلب]